xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]

您的位置:金沙总站 > 关于文学 > 卷三十九,卷一百九

卷三十九,卷一百九

发布时间:2019-10-01 07:02编辑:关于文学浏览(111)

  ◎伶官

  ○罗衣轻

  第第一百货公司○九卷 列传第三十九

  伶,官之微者也。《五代史》列镜新磨于《传》,是必有所取矣。辽之伶官那时候固多,然能因幽默示谏,以消未形之乱,惟罗衣轻耳。万世师表曰:“君子不以人废言。”是宜传。

  伶官

  罗衣轻,不知其乡党。好笑通变,临时快乐,多所规讽。兴宗败于李元昊也,单骑非凡,几不得脱。先是,元昊获辽人,辄劓其鼻,有奔北者惟恐追及。故罗衣轻止之曰:“且观鼻在否?”上怒,以毳索系帐后,将杀之。太子笑曰:“打诨底不是黄幡绰!”罗衣轻应声曰:“行兵底亦非天可汗!”上闻而释之。上尝与太弟重元狎昵,宴酣,许以千秋万岁后传位。重元喜甚,骄纵不法。又因双陆,赌以市民都会。帝屡不竞,前后已偿数城。重元既恃梁孝王之宠,又多郑叔段之过,朝臣无敢言者,道路以目。十五日复博,罗衣轻指其局曰:“双陆休痴,和您都输去也!”帝始悟,不复戏。清宁间,以疾卒。

  罗衣轻

  ◎宦官

   伶,官之微者也。五代史列镜新磨於传,<一>是必有所取矣。辽之伶官那时候固多,然能因有趣示谏,以消未形之乱,惟罗衣轻耳。孔仲尼曰:「君子不以人废言。」是宜传。

  ○王继恩 赵安仁

   罗衣轻,不知其乡友。好笑通变,临时开玩笑,多所规讽。

  《周礼》,寺人掌中门之禁。至巷伯诗列于《雅》,勃貂功著于晋,虽忠于所事,而非其职矣。汉、唐中世,窃权蠹政,有不忍言者,是皆宠遇之过。辽宦者四个人,其贤不肖皆可为后世鉴,故传焉。

   兴宗败於李元昊也,单骑非凡,几不得脱。先是,元昊获辽人,辄劓其鼻,有奔北者,惟恐追及。故罗衣轻止之曰:「且观鼻在否?」上怒,以毳索系帐後,将杀之。皇太子笑曰:「打诨底不是黄幡绰!」罗衣轻应声曰:「行兵底亦不是广孝皇帝!」上闻而释之。

  王继恩,棣州人。睿智皇后南征,继恩被俘。初,皇后以公私所获七周岁已下儿姿首可观众近百人,载赴凉陉,并使阉为竖,继恩在焉。聪慧,通书及辽语。擢内谒者、内侍左厢押班。圣宗亲政,累迁尚衣库使、左承宣、监门卫里胥、灵州阅览使、内库都提点。继恩好清谈,不喜义务,每得赐赉,市书至万卷,载以自随,诵读不倦。每宋使来聘,继恩多充宣赐使。后不知在何处。

   上尝与太弟重元狎昵,宴酣,许以千秋万岁後传位。重元喜甚,骄纵不法。又因双陆,赌以居民都会。帝屡不竞,前後已偿数城。重元既恃梁孝王之宠,又多郑叔段之过,朝臣无敢言者,道路以目。十18日复博,罗衣轻指其局曰:「双陆休痴,和您都输去也!」帝始悟,不复戏。清宁间,以疾卒。

  赵安仁,字小喜,深州乐寿人,自幼被俘。统和中,为黄门令、秦晋天皇府祗候。王薨,授内侍省押班、御院通进。开泰五年,与李胜哥谋奔南土,为游兵所擒。初,仁德皇后与钦哀有隙,钦哀密令安仁伺皇后处境,无不知者。仁德皇后威权既重,安仁惧祸,复谋亡归。仁德欲诛之,钦哀以言营救。圣宗曰:“小喜言父母兄弟俱在南朝,每一念,神魂陨越。今为思亲,冒死而亡,亦孝子用心,实可怜悯。”赦之。重熙初,钦哀摄政,欲废帝,立少子重元。帝与安仁谋,迁太后春川守陵,授安仁左承宣、监门卫里正,充契丹汉人红海内侍都知,兼都提点。会上思太后,亲驭奉迎,太后责曰:”汝负万死,笔者尝营救。不望汝报,何为挑唆作者老妈和儿子耶!”安仁无答。后下落不明。

  宦官

  论曰:名器所以砺天下,非贤而有功则不可授,况宦者乎!继恩为内谒者,安仁为黄门令,似矣,何至溺于私爱,而授以观望使、太傅耶?《易》曰:“负且乘,致寇至。”此安仁所以不克有终,继恩幸亏免欤?

  王继恩赵安

  古典管理学最先的文章赏析,本文由笔者整理于网络,转发请声明出处

   周礼,寺人掌中门之禁。至巷伯诗列于雅,勃貂功着于晋,虽忠於所事,而非其职矣。汉、唐中世,窃权蠹政,有不忍言者,是皆宠遇之过。辽宦者三人,其贤不肖皆可为後世鉴,故传焉。

   王继恩,棣州人。睿智皇后南征,继恩被俘。

   初,皇后以公私所获七周岁已下儿相貌可听众近百人,载赴凉陉,并使阉为竖,继恩在焉。聪慧,通书及辽语。擢内谒者、内侍左厢押班。圣宗亲政,累迁尚衣库使、左承宣、监门卫上卿、灵州观望使、内库都提点。

   继恩好清谈,不喜任务,每得赐赉,市书至万卷,载以自随,诵读不倦。每宋使来聘,继恩多充宣赐使。後不知在何处。

   赵安仁,字小喜,深州乐寿人,自幼被俘。

   统和中,为黄门令、秦晋君王府祗候。王薨,授内侍省押班、御院通进。开泰三年,与李胜哥谋奔南土,为游兵所擒。初,仁德皇后与钦哀有隙,钦哀密令安仁伺皇后处境,无不知者。仁德皇后威权既重,安仁惧祸,复谋亡归。仁德欲诛之,钦哀以言营救。圣宗曰「小喜言父母兄弟俱在南朝,每一念。神魂陨越。今为思亲,冒死而亡,亦孝子用心,实可怜悯。」赦之。

   重熙初,钦哀摄政,欲废帝,立少子重元。帝与安仁谋迁太后仁川守陵,授安仁左承宣、监门卫太傅,充契丹汉人民代表大会澳大利亚湾内侍都知,兼都提点。会上思太后,亲驭奉迎,太后责曰:「汝负万死,小编尝营救。不望汝报,何为离间笔者母亲和儿子耶!」安仁无答。後下落不明。

   论曰:名器所以砺天下,非贤而有功则不可授,况宦者乎。继恩为内谒者,安仁为黄门令,似矣;何至溺於私爱,而授以观察使、太师耶?易曰:「负且乘,致寇至。」此安仁所以不克有终,继恩幸好免欤?

  ※校勘记

   一∶ 五代史列镜新磨於传 镜,新五代史三七作敬。

  本文由金沙总站发布于关于文学,转载请注明出处:卷三十九,卷一百九

  关键词: